Kultuur

Ettevõtluse missioon

Las maailm õitseb ja aidake ettevõtetel areneda

Ettevõtte visioon

Pühendunud parema elu uuendamisele ja elukeskkonna parandamisele

Põhiväärtused

Loo kasu ühiskonnale ja võimalusi töötajatele

Eetilised väärtused

Ausus, ausus ja aus konkurents

Talendifilosoofia

Voorused ja anded, inimesed kasutavad oma andeid ja asju kõige paremini ära

Kvaliteedi kontseptsioon

Toode peegeldab taset, kvaliteet on elu